லிங்கன் பார்மாசூட்டிகல்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய இலக்கு நிறுவனங்களை அடக்கிய எலைட் லீக்கில் நுழைந்துள்ளது. நிறுவனத்தின் பங்கு விலை 52 வாரங்களில் அதிகபட்சமாக இருந்தது. கடந்த 24 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று ஒரு பங்கிற்கு ரூ. 503.35ஆக இருந்தது. நிறுவனம் வரும் ஆண்டுகளில் வருவாய் மற்றும் வரம்புகளில் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியைப் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. 2026 நிதியாண்டில் நிகரக் கடன் இல்லாத’ நிலையைப் பராமரிக்கும் அதே வேளையில் ரூ. 750 கோடி வருவாயை எட்டுவதையும் இலக்காக வைத்துள்ளது.

2023 நிதியாண்டில், நிறுவனம் வருவாய், எபிட்டா மற்றும் நிகர லாபம் ஆகியவற்றில் சிறந்த முடிவுகளைப் பதிவு செய்துள்ளது. நிறுவனம் ரூ. மைல்கல்லை எட்டியது. ஒரு நிதியாண்டில் முதல் முறையாக rஊ. 500 கோடி வருவாய் மற்றும் ரூ. 100 கோடி வரிக்கு முந்தைய லாபம் அடைந்து மைல்கல் சாதனை படைத்துள்ளது.

2013 முதல் 2023 வரையிலான நிதியாண்டுகளில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் லாப வளர்ச்சியை அடையும் மிகச் சில நிறுவனங்களில் ஒன்றாக நிறுவனம் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது  மார்னிங்ஸ்டாரின் பகுப்பாய்வின்படி, இந்திய பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட 4,200 நிறுவனங்களில் 16 நிறுவனங்களில் மட்டுமே இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளது. 2013 முதல் 2023 வரையிலான 10 ஆண்டுகளில், நிறுவனம் நிகர லாபத்தில் 22% க்கும் அதிகமான வலுவான கேஜரை வழங்கியுள்ளது, எபிட்டாவில் 19% மற்றும் வருவாயில் 10% அதிகமாக வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form