சந்தை மூலதனங்கள் முழுவதும் வாய்ப்புகளைத் தேடும் யுடிஐ வேல்யு ஆப்போர்சுனிடிஸ் ஃபண்ட்

 யுடிஐ வேல்யு  ஆப்போர்சுனிடிஸ் ஃபண்ட் என்பது கொடுக்கப்பட்ட பங்குகளின் ஒப்பீட்டு உள்ளார்ந்த மதிப்பின் அடிப்படையில் வெளிப்படுத்தப்படும் வாய்ப்புகளைத் தேடும் அத்தகைய ஒரு நிதியாகும். இதன் பொருள் என்னவென்றால் "மதிப்பு" பாணி முதலீட்டைப் பின்பற்றுவது மற்றும் சந்தை மூலதனமாக்கல் முழுவதும், "மதிப்பு" என்பது பங்குகளை அவற்றின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை விட குறைவாக வாங்குகிறது. பரவெல்லையின் இரு முனைகளிலும் குறைவான மதிப்பிடப்பட்ட வணிகங்களைக் காணலாம்.ஒரு முனையில், போட்டி நன்மைகளின் நிலைத்தன்மையை மற்றும் நிறுவனத்திற்கான வளர்ச்சி பாதையின் நீண்ட ஆயுளை,  சந்தை, குறைவாக மதிப்பிடலாம். இந்த நிறுவனங்கள் சுழற்சியின் விதிமுறைகளை மீறுகின்றன மற்றும் மறுபரிசீலனையை   அர்த்தப்படுத்துகின்றன. பரவெல்லையின்   மறுமுனையில், சுழற்சி காரணங்கள், சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்கள் அல்லது அவர்களின் சொந்த முன் நடக்கையியல்  ஆகியவற்றின் விளைவாக சவால்களை எதிர்கொள்ளும் நிறுவனங்கள் உள்ளன. 

யுடிஐ வேல்யு  ஆப்போர்சுனிடிஸ் ஃபண்ட் 2005 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்டது.  டிசம்பர் 31, 2022 நிலவரப்படி 4.70 லட்சத்திற்கும் அதிகமான யூனிட் வைத்திருப்பவர்  கணக்குகளுடன் இந்த நிதி  ரூ.7,000 கோடி ஏயுஎம் ஐக் கொண்டுள்ளது. போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு லார்ஜ்  கேப் சார்பு கொண்டிருக்கும் போது, மிட்கேப் வெளிப்பாடு மிகவும் பரவலாக மதிப்பீட்டு வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில் மாறுபடும். டிசம்பர் 31, 2022 நிலவரப்படி, இந்த  ஃபண்ட் அதன் முதலீட்டில் தோராயமாக 68 சதவிகித லார்ஜ் கேப்களிலும் மீதமுள்ளவை மிட் மற்றும் ஸ்மால் கேப்களிலும் கொண்டுள்ளது. 

தங்கள் ஈக்விட்டி போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க மற்றும் நீண்ட கால மூலதன வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கும் பங்கு முதலீட்டாளர்களுக்கு யுடிஐ வேல்யு  ஆப்போர்சுனிடிஸ் ஃபண்ட் ஆனது, ஏற்றதாக இருக்கலாம்.சந்தை நிலைமைகளுக்கு உட்பட்டு நடுத்தர மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு நியாயமான வருவாயை எதிர்பார்க்கும் மிதமான அபாய உளவியல் பண்பு  கொண்ட முதலீட்டாளர்களுக்கும் இந்த நிதி பொருத்தமானது என யுடிஐ செய்திக்குறிப்பு தெரிவித்துள்ளது.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form