ஒப்பந்த விவசாயத்தில் நுழையும் ஃபிராங்க்ளின் நிறுவனம் குஜராத்தைச் சேர்ந்த ஃபிராங்க்ளின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் (பிஎஸ்இ - 540190) விவசாயப் பொருட்களுக்கான வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது. அதன் வணிகச் செயல்பாட்டை ஒப்பந்த விவசாய வணிகத்தில் பன்முகப்படுத்துவதற்கான தனது மூலோபாய முயற்சியை நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. 

நிறுவனத்தின் செயல்திறன் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கு அதன் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மூலோபாய விரிவாக்கம் எங்கள் சந்தை நிலையை வலுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், வளர்ச்சி மற்றும் லாபத்திற்கான புதிய வழிகளை உருவாக்குவதன் மூலம் எங்கள் பங்குதாரர்களுக்கு மதிப்பு சேர்க்கும் என நிறுவனம் எதிர்பார்க்கிறது.

ஒப்பந்த விவசாயம் அதன் வணிக கட்டமைப்பிற்குள் விரிவாக்கம் மற்றும் புதுமைக்கான குறிப்பிடத்தக்க திறனை வழங்குகிறது. இந்த முன்முயற்சியானது, விவசாய நடைமுறைகளை மேம்படுத்துதல், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களை மேம்படுத்துதல், உள்ளூர் விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய பங்குதாரர்களுடன் பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் கூட்டாண்மைகளை நிறுவுதல் ஆகியவற்றின் நோக்கத்துடன் இணைந்துள்ளது.

ஒப்பந்த வேளாண்மையில் அதன் முன்முயற்சியானது நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிப் பாதையில் பல வழிகளில் சாதகமான பங்களிப்பை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1. பல்வகைப்படுத்தல்: ஒப்பந்த விவசாயத்தில் நுழைவது நமது வருவாய் வழிகளைப் பல்வகைப்படுத்துகிறது மற்றும் பிற துறைகளில் பருவகால மாறுபாடுகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களைக் குறைக்கிறது.

2. மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்திறன்: ஒப்பந்த விவசாயத்தின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதன் மூலம், உற்பத்தித்திறன், செலவு மேம்படுத்துதல் மற்றும் மேம்பட்ட விநியோகச் சங்கிலி மேலாண்மை ஆகியவற்றை நிறுவனம் எதிர்பார்க்கிறது.

3. நிலையான வளர்ச்சி: பொறுப்பான விவசாய நடைமுறைகள் மூலம், நிலையான விவசாய முறைகள், உள்ளூர் சமூகங்களை ஆதரிப்பது மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த அணுகுமுறைகளை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்த மூலோபாய விரிவாக்கம் எங்களது சந்தை நிலையை வலுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், வளர்ச்சி மற்றும் லாபத்திற்கான புதிய வழிகளை உருவாக்குவதன் மூலம் எங்கள் பங்குதாரர்களுக்கு மதிப்பு சேர்க்கும் என்று நிறுவனம் நம்புகிறது.

ஃபிராங்க்ளின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஒப்பந்த விவசாயத்தில் இந்தப் பயணத்தைத் தொடங்குகையில், வெளிப்படைத்தன்மையைப் பேணுவதற்கும், வழியில் அடையப்பட்ட வளர்ச்சிகள் மற்றும் மைல்கற்கள் குறித்து அதன் பங்குதாரர்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவதற்கும் அது உறுதிபூண்டுள்ளது. 

நிறுவனம் அதன் முக்கிய மதிப்புகளான ஒருமைப்பாடு, புதுமை மற்றும் பங்குதாரர் மதிப்பு உருவாக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது. நிறுவனத்தில் பங்குதாரர்களின் தொடர்ச்சியான ஆதரவு மற்றும் நம்பிக்கை மிகவும் மதிப்புமிக்கது மற்றும் பாராட்டப்படுகிறது.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form